“Triết lý” bởi An (6)


Trăng non trên đồi thông, Đăk Nông 2013 (60) Phụ nữ mà phải cần đến phấn son, đầm váy… mới thấy mình đẹp thì thật là đáng thương. (59) Bản lĩnh khác với liều lĩnh. Người có bản lĩnh khiến người khác phải nể phục. Còn người liều lĩnh chỉ khiến người ta e sợ. (58) Lời…