Quán Của Thời Thanh Xuân: góc an yên giữa thành phố Đà Lạt diễm tình


Giới thiệu với các bạn Quán Của Thời Thanh Xuân, một quán cà phê có cách thức tổ chức hoạt động khá thú vị và nhân văn ở thành phố Đà Lạt diễm tình. Mình đi Đà Lạt không nhiều như người ta. Đâu mới có 11 lần à (còn đếm được nghĩa là không […]