Một Sài Gòn dung dị


Nếu có một ngày phải rời xa Sài Gòn mãi mãi, có lẽ, mình sẽ nhớ lắm hình ảnh của một Sài Gòn dung dị, chân chất, một Sài Gòn rất đời thường, chân phương đến lặng người… >> Sài Gòn ơi! >> Dạo quanh đường phố Sài Gòn Đó là hình ảnh của những…