DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Sài Gòn của tháng 4…


Có một Sài Gòn của tháng 4 bâng khuâng những thương thương nhớ nhớ, vì một khúc giao mùa... Nếu tính theo dương lịch, tháng 4 là khởi đầu của mùa hè, là tháng đầu tiên của quý 2 trong một năm. Tháng 4 ở mảnh đất phương Nam này, trời cao xanh hơn, nắng… Đọc tiếp Sài Gòn của tháng 4…

Advertisement