Trong cái lạnh đầu đông ở thành phố diễm tình bậc nhất Việt Nam…


Tôi không biết dùng từ ngữ nào, lời lẽ nào để nói hết cái sự yêu thích của tôi dành cho thành phố Đà Lạt, nhất là khi được tận hưởng không khí lạnh ngơ lạnh ngắt trong một buổi sớm mai đầu đông, khi cả thành phố vẫn còn ngái ngủ, khi sương mù…

Advertisement