Qua cầu thép An Phú Đông từ Gò Vấp sang quận 12 ngắm cảnh ngoại ô Sài thành


Từ Gò Vấp, cùng An qua cầu thép An Phú Đông sang quận 12, dạo dạo gần bờ sông Vàm Thuật xem ngoại ô Sài thành có gì thú vị không! Cầu thép An Phú Đông vừa mới được khánh thành hồi cuối năm 2020. Cầu bắt qua sông Vàm Thuật, nối quận Gò Vấp…

Advertisement