DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Sài Gòn của tháng 4…


Có một Sài Gòn của tháng 4 bâng khuâng những thương thương nhớ nhớ, vì một khúc giao mùa... Nếu tính theo dương lịch, tháng 4 là khởi đầu của mùa hè, là tháng đầu tiên của quý 2 trong một năm. Tháng 4 ở mảnh đất phương Nam này, trời cao xanh hơn, nắng… Đọc tiếp Sài Gòn của tháng 4…

Advertisement
DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Tìm về vùng quê xã Quy Đức, huyện Bình Chánh


Một ngày, mình tìm đến xã Quy Đức, thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) để ngó nghiêng con đường hoa mười giờ mới nổi. Nhưng hỡi ôi, tới nơi thì thấy con đường chính đẹp đẹp đã không còn hoa, cây lá cũng tàn tạ héo úa... Đoán là đang… Đọc tiếp Tìm về vùng quê xã Quy Đức, huyện Bình Chánh