Du lịch tâm linh Đồng Nai: có một thiền viện Trúc Lâm Hiện Quang đơn sơ và tĩnh tại


Thiền viện Trúc Lâm Hiện Quang nằm ở phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. >> Lên thiền viện Thường Chiếu tĩnh tâm>> Cửa thiền an yên ở thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Đồng Nai Thiền viện Trúc Lâm Hiện Quang theo thiền phái Trúc Lâm. Ngôi thiền viện nằm ở…