Du lịch tâm linh Đồng Nai: có một thiền viện Trúc Lâm Hiện Quang đơn sơ và tĩnh tại


Thiền viện Trúc Lâm Hiện Quang nằm ở phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thiền viện Trúc Lâm Hiện Quang theo thiền phái Trúc Lâm. Ngôi thiền viện nằm ở nơi khá xa xôi và hẻo lánh, muốn đến được phải đi qua khu mỏ đá – nơi đang khai thác…

Advertisement