Mộng mơ đồi cỏ tuyết bên Thung Lũng Vàng, Đà Lạt


Thành phố Đà Lạt nổi tiếng hai loại cỏ hồng: một thấp, một cao. Gọi cỏ hồng vì đúng như tên gọi: cỏ có màu hồng. Cả hai loại cỏ đều mọc nhiều vào mùa đông của thành phố cao nguyên lãng mạn này. Cận cảnh cỏ hồng thấp Trong đó, với loại cỏ hồng…

Advertisement