Có một chuyện tình xa như thế (35)


Chương 35: Sự thật dần hé mở… >> Có một chuyện tình xa như thế (34) >> Có một chuyện tình xa như thế (33) – Xin lỗi K – Tôi thường bắt đầu như thế nếu thấy K online lâu mà không nói chuyện. Điều đó có nghĩa là anh đang bận. – Được mà cô…

Advertisement