“Homestay” Long An và thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác Tiền Giang


Chuyến đi hồi giữa tháng 10 năm nay, về nhà D., một chị bạn ở thành phố Tân An, Long An, cùng với hai bạn gái khác, là V. và Tr. Cả bốn người đều yêu thích du lịch bụi, và ai cũng đi nhiều cả, nhưng chỉ có mình là còn làm siêng chụp ảnh, viết…

Advertisement