Long Vân Tự: ngôi chùa gần 90 năm tuổi ở Sài Gòn


Long Vân Tự (hay chùa Long Vân) ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, do Thiền sư Giai Minh sáng lập từ năm 1933, đã được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố. Ngôi chùa theo Phật giáo Phát triển (Phật giáo Bắc tông, Phật giáo Đại thừa, Mahayana) có…

Advertisement