Đà Lạt không nên đi một mình (4)


Thăm vườn dâu Đà Lạt Cả đám về lại Đà Lạt, trả phòng khách sạn, gởi hành lý ở chỗ tiếp tân rồi đi ăn cơm. Chiều hôm nay, lịch trình chính là đi thăm một vườn dâu nào đó. >> Đà Lạt không nên đi một mình (3) >> Đà Lạt không nên đi một mình (2)…

Advertisement