DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Du lịch bụi Long An: bình minh trên vườn thanh long Tân An


Mời bạn xem một đoạn phim ngắn về vườn thanh long ở thành phố Tân An, tỉnh Long An khi nắng mai vừa lên…

Tại Long An, huyện Châu Thành là địa phương có diện tích trồng thanh long lớn nhất tỉnh. Số còn lại được trồng rải rác ở các huyện Tân Trụ, hay một số phường thuộc thành phố Long An. Dưới đây là đoạn phim ghi lại lúc bình minh ở vườn thanh long thuộc địa phận phường Khánh Hậu, thành phố Tân An.

Advertisement