Một thoáng cù lao Ông Hổ, An Giang


Cù lao Ông Hổ, thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tại đây có Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (quê hương bác Tôn), một trong số 23 di tích Việt Nam đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Muốn đến đây, bạn có thể đi…